در این خانه جنوبی دوکله نونما با توجه به علاقه کارفرما به رنگ سنگ سفید یکدست عباس آباد و بازشوهای بزرگ طرحی هنری خلق نموده است

دو طبقه سفید عباس آباد
نمای سنگ دو طبقه جنوبی
دو طبقه جنوبی

نونما در این طرح نما با سبک کلاسیک و با معماری اسلامی و قوس های شرقی برگرفته از تمدن های اندلس به سفارش مالک ساختمان و مطابق علایق ایشان با سنگ گیوتین سیلور و سنگ آنتیک شکلاتی و سنگ سفید عباس آباد طرح نموده است

نونما با طراحی مدرن با جزئیات بالا و با ترکیب رنگ های سیلور و سفید  مطابق نظر کارفرما در عین حال با قابلیت انعطاف پذیری بالای طرح و با حد اقل هزینه این کار را به بنایی شاخص تبدیل نمود

نمای مدرن ساختمان
نمای دیوار حیاط
نمای ساختمان دو واحدی
نمای سه طبقه آجری

در این بنا معماری اصیل اسلامی نمای این ساختمان سه واحدی  برای یک خانواده اصیل و با پوسته آجری به رنگ مورد علاقه کارفرما روح معماری کلاسیک شرقی را با قالب بنای مدرن  به خوبی تلفیق نموده است.

ساختمان در عین اینکه از نمایی کلاسیک بهره می بود از رنگ های متنوع و دو نوع مصالح یعنی آجر و سنگ در نونما طراحی شده است

نمای کلاسیک شرقی
نمای اسلامی
نمای رومی ویلا

طرح نمای معماری رومی برای یک ویلای تریبلکس که قسمت تاج آن برای هماهنگی با ویلاهای اطراف (شمال کشور) روی فرم شیروانی تاکید داردو بر خلاف سایر طراحی های رومی با رنگ بندی متنوع و برش دو بعدی سنگ برای نقوش سنگی به جای احجام سه بعدی خلاقیت نونما را در این طرح به رخ کشیده است

معماری اصیل شرقی بنا با تمثال هلال روی آن اوج زیبایی معماری کلاسیک اسلامی را نمایش میدهد در عین حال که ستون های متعدد بنا ابهت و عظمت آنرا به  بیننده القا می کند

نمای سه بعدی چهار سقف

  سه بعدی سازی نما / سامانه آنلاین طراحی نما / طراحی آنلاین نما / طراحی نمای ساختمان / نمای بیرونی ساختمان / نمای ساختمان مسکونی / شیک ترین و جدید ترین سبک های طراحی رومی / نما کلاسیک و مدرن / نمای ساختمان سنگ / طرح خلاقانه نما / انواع سبک های نمای ساختمان / نما رومی / نقشه نما ی ساختمان / نمای ساختمان تجاری / نمای ساختمان اداری / سه بعدی واقع گرا/انیمیشن معماری/ نمای اسلامی/ شرقی/ ایرانی/اسلامی/پایدار/سبز/بدیع/خاص/زیبا/نبشی/ تراورتن /آجر/نسوز/ دیزاین/اداری /طراحی نما / نمای ساختمان / نمای رومی / سه بعدی / نونما / /3D / دتایل / دیتیل نمای سنگ/کامپوزیت /چوب ترمو وود پوسته / دتایل / دیتیل /نمای / سنگ / چوب /آ جر/  کامپوزیت / شیشه / نقشه / جزئیات / ساختمان/ مسکونی/ تجاری/ مذهبی/ سرامیک/ خشک/ دوپوسته/ سترچ متال /کرتین وال/
  سه بعدی سازی نما / سامانه آنلاین طراحی نما / طراحی آنلاین نما / طراحی نمای ساختمان / نمای بیرونی ساختمان / نمای ساختمان مسکونی / شیک ترین و جدید ترین سبک های طراحی رومی / نما کلاسیک و مدرن / نمای ساختمان سنگ / طرح خلاقانه نما / انواع سبک های نمای ساختمان / نما رومی / نقشه نما ی ساختمان / نمای ساختمان تجاری / نمای ساختمان اداری / سه بعدی واقع گرا/انیمیشن معماری/ نمای اسلامی/ شرقی/ ایرانی/اسلامی/پایدار/سبز/بدیع/خاص/زیبا/نبشی/ تراورتن /آجر/نسوز/ دیزاین/اداری /طراحی نما / نمای ساختمان / نمای رومی / سه بعدی / نونما / /3D / دتایل / دیتیل نمای سنگ/کامپوزیت /چوب ترمو وود پوسته / دتایل / دیتیل /نمای / سنگ / چوب /آ جر/  کامپوزیت / شیشه / نقشه / جزئیات / ساختمان/ مسکونی/ تجاری/ مذهبی/ سرامیک/ خشک/ دوپوسته/ سترچ متال /کرتین وال/
  سه بعدی سازی نما / سامانه آنلاین طراحی نما / طراحی آنلاین نما / طراحی نمای ساختمان / نمای بیرونی ساختمان / نمای ساختمان مسکونی / شیک ترین و جدید ترین سبک های طراحی رومی / نما کلاسیک و مدرن / نمای ساختمان سنگ / طرح خلاقانه نما / انواع سبک های نمای ساختمان / نما رومی / نقشه نما ی ساختمان / نمای ساختمان تجاری / نمای ساختمان اداری / سه بعدی واقع گرا/انیمیشن معماری/ نمای اسلامی/ شرقی/ ایرانی/اسلامی/پایدار/سبز/بدیع/خاص/زیبا/نبشی/ تراورتن /آجر/نسوز/ دیزاین/اداری /طراحی نما / نمای ساختمان / نمای رومی / سه بعدی / نونما / /3D / دتایل / دیتیل نمای سنگ/کامپوزیت /چوب ترمو وود پوسته / دتایل / دیتیل /نمای / سنگ / چوب /آ جر/  کامپوزیت / شیشه / نقشه / جزئیات / ساختمان/ مسکونی/ تجاری/ مذهبی/ سرامیک/ خشک/ دوپوسته/ سترچ متال /کرتین وال/
  سه بعدی سازی نما / سامانه آنلاین طراحی نما / طراحی آنلاین نما / طراحی نمای ساختمان / نمای بیرونی ساختمان / نمای ساختمان مسکونی / شیک ترین و جدید ترین سبک های طراحی رومی / نما کلاسیک و مدرن / نمای ساختمان سنگ / طرح خلاقانه نما / انواع سبک های نمای ساختمان / نما رومی / نقشه نما ی ساختمان / نمای ساختمان تجاری / نمای ساختمان اداری / سه بعدی واقع گرا/انیمیشن معماری/ نمای اسلامی/ شرقی/ ایرانی/اسلامی/پایدار/سبز/بدیع/خاص/زیبا/نبشی/ تراورتن /آجر/نسوز/ دیزاین/اداری /طراحی نما / نمای ساختمان / نمای رومی / سه بعدی / نونما / /3D / دتایل / دیتیل نمای سنگ/کامپوزیت /چوب ترمو وود پوسته / دتایل / دیتیل /نمای / سنگ / چوب /آ جر/  کامپوزیت / شیشه / نقشه / جزئیات / ساختمان/ مسکونی/ تجاری/ مذهبی/ سرامیک/ خشک/ دوپوسته/ سترچ متال /کرتین وال/
  سه بعدی سازی نما / سامانه آنلاین طراحی نما / طراحی آنلاین نما / طراحی نمای ساختمان / نمای بیرونی ساختمان / نمای ساختمان مسکونی / شیک ترین و جدید ترین سبک های طراحی رومی / نما کلاسیک و مدرن / نمای ساختمان سنگ / طرح خلاقانه نما / انواع سبک های نمای ساختمان / نما رومی / نقشه نما ی ساختمان / نمای ساختمان تجاری / نمای ساختمان اداری / سه بعدی واقع گرا/انیمیشن معماری/ نمای اسلامی/ شرقی/ ایرانی/اسلامی/پایدار/سبز/بدیع/خاص/زیبا/نبشی/ تراورتن /آجر/نسوز/ دیزاین/اداری /طراحی نما / نمای ساختمان / نمای رومی / سه بعدی / نونما / /3D / دتایل / دیتیل نمای سنگ/کامپوزیت /چوب ترمو وود پوسته / دتایل / دیتیل /نمای / سنگ / چوب /آ جر/  کامپوزیت / شیشه / نقشه / جزئیات / ساختمان/ مسکونی/ تجاری/ مذهبی/ سرامیک/ خشک/ دوپوسته/ سترچ متال /کرتین وال/