طرح حیاط منزل ویلایی بزرگ با مساحت زیاد که با معماری نئوکلاسیک و با استفاده از مجسمه و حوض آب نهایت زیبایی را تداعی می نماید

محوطه سازی با معماری اسلامی توسط نونما که در عین استواری و فخامت معماری بنا آرامش و پاکی را در دل بیننده تداعی می نماید

حیاط به نحوی در نونما طراحی شده که با معماری شرقی و تقسیمات متعدد باعث ایجاد وسعت بصر زیادی در نظر بیننده شده و فضا رابسیار وسیعتر نشان می دهد

حیاط به نحوی در نونما طراحی شده که با معماری شرقی و تقسیمات متعدد باعث ایجاد وسعت بصر زیادی در نظر بیننده شده و فضا رابسیار وسیعتر نشان می دهد

طرح حیاط  با معماری اسلامی آندلس و با تنوع مصالح در کف و بدنه روح حرکت و پویایی را در بیننده القا می نماید

حیاط کوچک منزل شمالی با پخ سر نبش که با معماری رومی به نحوی تقسیم شده که فضا را منظم و وسیعتر نشان می دهد

حیاط کوچک با ابعاد نامنظم که به گونه ای کاربردی طرح شده و ضمن حفظ اصالت معماری گویی وسیعتر از آنچه هست خود را در ذهن القا می کند

حیاط و مسیر پارکینگ – باریک و بلند – یک دو واحدی که با حد اکثر استفاده از فضای مفید برای باغچه و به سبک کلاسیک در نونما طراحی شد

در طرح محوطه این منزل ویلایی بزرگ نهایت عظمت و فخامت معماری رومی به رخ بیننده کشیده شده و با استفاده مناسب از حوض و جوی آب و فضای سبز محیط را چشم نواز می نماید

معماری اسلامی این حیاط به گونه ای چشم نواز با ترکیب مصالح مختلف و استفاده بجا از آجر و طرح شعاعی باغچه ها نامنظم بودن پلان حیاط را تحت تاثیر قرار داده است

اگر در نظر اول وضعیت معماری حیاط و پارکینگ و فضای محوطه روی مخاطب تاثیر مثبت بگذارد نظر مخاطب در مورد کل بنا مساعد خواهد بود

حیاط با ابعاد اریب که با معماری رومی و استفاده مفید و هوشمندانه از طراحی به محلی جذاب و دلنشین تبدیل شده است

معماری رومی فخیم برای حیاط بزرگ این ویلا نهایت زیبایی معماری رومی را به رخ می کشد

حیاط جنوبی که  ریتم خطوط عمودی پشت سر هم  و زیبایی معماری آن  احساس آدمی را مخاطب قرار می دهد

یک حیاط با پلان بسیار نا منظم که با طرح معماری زیبا به بهترین شکل چشم آدمی را می نوازد

حیاط یک دو واحدی با معماری مدرن طراحی شده در نونما

حیاط  مثلثی که با استفاده هوشمند از زوایا به فضایی دلنشین تبدیل شده است

فضای مشاع هر چند با مصالح ارزان قیمت طراحی شود می تواند احساس خوبی به ساکنین بدهد